Jak získat vhodnou adresu

Ještě v minulém století existovaly zajímavé doklady, které potvrzovaly trvalý pobyt na určitém místě. Říkalo se jim „domovské listy“ a možná, že si je ještě někde v rodinných archivech lidé uchovávají jako zajímavou památku na některého předka. Domovský list potvrzoval domovské právo. o   To bylo možné v obci získat buď tím, že se člověk prostě […]